RankNameLevelRaceClassGenderVotes
1Roswell73ElyosGladiatorMale180
2Totyamesti73AsmodianTemplarMale175
3Rics73AsmodianTemplarMale174
4Blazter73AsmodianSorcererFemale171
5Mheyceelazy66ElyosClericFemale170
6Djcoco73ElyosGladiatorMale170
7Rykha73AsmodianChanterFemale169
8Gelgamesh73ElyosGladiatorFemale165
9Cefora73ElyosSorcererFemale164
10Bloodyoink73ElyosGladiatorFemale160
11Hipnotizame73AsmodianTemplarFemale160
12Cornbits73ElyosGladiatorFemale160
13Chivalry73ElyosRangerMale159
14Ziazter73ElyosSpirit MasterFemale159
15Alelie73ElyosGladiatorFemale158
16Gywnne73ElyosGunnerFemale155
17Jmichx73AsmodianGladiatorMale155
18Theanswer73AsmodianTemplarMale153
19Hellenkeller72ElyosClericFemale149
20Impiorum73AsmodianClericFemale148
21Ahro66AsmodianAssassinFemale147
22Tirador73ElyosAssassinMale144
23Gutler73ElyosGunnerMale143
24Bnm73AsmodianAssassinMale135
25Madisyn73ElyosTemplarFemale129
26Wincore73AsmodianChanterFemale126
27Efectouno73ElyosClericMale125
28Megido73AsmodianTemplarMale120
29Micspakipot72AsmodianGladiatorFemale110
30Missvallgrill73AsmodianClericFemale110
31Fillonce72AsmodianBardFemale101
32Takuro73AsmodianGladiatorMale99
33Minoctis73ElyosGladiatorMale99
34Yoshinorii73ElyosGladiatorMale99
35Collumbiana73ElyosAssassinFemale98
36Hatchimie73ElyosGladiatorMale94
37Rubinart73AsmodianGladiatorMale92
38Icqqq73AsmodianRiderMale90
39Thesalvation73ElyosAssassinFemale72
40Kimharold73AsmodianAssassinMale71
41Primeroyaldagger73AsmodianAssassinFemale65
42Seductivekyla73AsmodianAssassinFemale64
43Silentl73ElyosGunnerFemale60
44Emrill73ElyosAssassinFemale48
45Valkx73ElyosGladiatorMale45
46Trueshots73ElyosGunnerMale44
47Detect39ElyosRiderMale44
48Eurypides73ElyosGladiatorMale34
49Ost73AsmodianGunnerMale32
50Youtakaru72ElyosRangerMale28
51Druggs73AsmodianGladiatorMale27
52Mdcas73ElyosBardFemale23
53Orocan73ElyosGunnerMale18